DIRECTOR EXECUTIV

Localitate: Brasov

 • Program de lucru de 4 ore pe zi / flexibil;

 

Cum ne dorim să fii? – Cerințe –  

 • Studii superioare;                                                                           
 • Persoane punctuale si responsabile;
 • Insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotarare si autocontrol;
 • Cunostinte de Administratie si Management legate de principiile de management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, modelarea resurselor umane, tehnici de conducere, coordonarea oamenilor si a resurselor;
 • Cunostinte in domeniul resurselor umane, relatii de munca si sisteme de informatii privind personalul;
 • Cunostinte privind intrunirea standardelor de calitate a serviciilor si monitorizare
 • Abilitati foarte bune de comunicare;
 • Cunostinte de operare PC;
 • Limba engleza/franceza/germana nivel mediu;
 • Calitati de bun organizator și spirit de echipa.
 • Cunoștințe în domeniul managementului deșeurilor.

 

Ce vei face?  – Responsabilități –

 • Postul necesită a fi un om pe care ceilalti se pot baza, serios, și care își respectă obligațiile;
 • Postul necesită atenție la detalii și comprehensivitate în finalizarea sarcinilor postului;
 • Postul necesită dorinta de a conduce, de a prelua conducerea, de a oferi opinii, directii și soluții la problem identificate;
 • Postul necesită menținerea auto-controlului, păstrarea emoțiilor în echilibru, controlarea nervilor și evitarea comportamentului agresiv, chiar și în situații dificile;
 • Obținerea informațiilor;
 • Luarea deciziilor sau rezolvarea problemelor;
 • Programarea muncii și activităților;
 • Coordonarea muncii sau activităților altor personae;
 • Monitorizeaza trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;
 • Identifică oportunități de dezvoltare a capacității operaționale a entității juridice unde lucrează
 • Dezvoltă relații pozitive cu persoane-cheie în vederea soluționării problemelor identificate
 • Reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A;
 • Urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;
 • Preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei;
 • Efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate in cadrul organizatiei (avizarea evaluarilor individuale anuale);
 • Controlul si supervizarea activitatii departamentelor;
 • Urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia;
 • Asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane, cat si a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al performantelor.
 • Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
 • Participă la programele de elaborare și actualizare a fișelor de post ale persoanelor din subordine;
 • Evaluează periodic activitatea personalul din subordine;
 • Negociază și conciliază situațiile conflictuale apărute în relațiile interpersonale;
 • Orice alta sarcina trasata de Consiliul Director în funcție de necesitățile organizaționale;
 • Decide asupra noilor direcții de dezvoltare;
 • Stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine;
 • Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine.

 

Ce îți oferim?...și alte beneficii…

 • Salariu atractiv și bonusuri în funcție de executarea activităților;
 • Instruire la locul de muncă;
 • Decontarea transportului;
 • Dezvoltare profesională continuă într-un mediu plăcut.

FORMULAR DE APLICARE:

Nume și prenume (obligatoriu):

E-mail (obligatoriu):

Telefon (optional):

Încarcă CV (optional) (maxim 3 MB):