MANAGER RESURSE UMANE

Candidatul ideal

Te asteptam in echipa noastra daca ai:

 • Studii superioare de specialitate;
 • Experienta anterioara intr-o pozitie similara minim 3 ani;
 • Abilitati de negociere;
 • Abilitati persuasive si atentie concentrata, selectiva si distributiva;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
 • Cunoasterea gramaticii limbii romane scris si vorbit la nivel avansat;
 • Excelente abilitati de comunicare si organizare a resursei umane.
Descrierea jobului
 • Reprezinta Departamentul Resurse Umane in relatia cu celelalte departamente;
 • Raspunde de corectitudinea si veridicitatea informatiilor transmise catre superiorul ierarhic si catre personalul firmei;
 • Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in raporturile din cadrul Departamentului Resurse Umane, precum si in relatiile cu persoanele din exterior;
 • Asigura dezvoltarea si imbogatirea permanenta a competentelor proprii de comunicare, precum si a celor din echipa;
 • Promoveaza imaginea firmei prin transparenta, confidentialitate si transmiterea de informatii reale;
 • Mentine si transmite un standard de profesionalism in realizarea activitatilor departamentului;
 • Raspunde de elaborarea, actualizarea si mediatizarea (catre toti angajatii firmei) organigramei, a Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare;
 • Asigura crearea unei atmosfere destinse in jurul procesului de evaluare pentru a evita inhibitia psihica a angajatilor;
 • Raspunde de aplicarea si reinnoirea bateriilor de teste si a formelor de interviu realizate;
 • Raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale;
 • Raspunde de conformitatea politicilor si practicilor de angajare, motivare, beneficii si programe de resurse umane cu politicile generale ale firmei si cu legislatia muncii;
 • Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare a personalului, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare;
 • Verifica si aproba pontajul lunar pentru personal;
 • Este responsabil pentru buna desfasurare a procesului de evaluare a performantelor angajatilor si pentru definirea clara si corecta a obiectivelor individuale;
 • Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces;
 • Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea muncii, SU si PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine;
 • Consemneaza rezultatul instruirii in fisele de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si a datei instruirii;
 • Raspunde de pastrarea fiselor de instruire individuala ale angajatilor din subordine;
 • Raspunde de luarea la cunostinta si de aplicarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor in zonele cu risc ridicat;
 • Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine;
 • Respecta politicile si procedurile de resurse umane din firma;
 • Implementeaza si urmareste respectarea procedurilor de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.);
 • Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre subordonati;
 • Respecta si aplica actele normative in vigoare – Codul Muncii – REVISAL – si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

FORMULAR DE APLICARE:

Nume și prenume (obligatoriu):

E-mail (obligatoriu):

Telefon (optional):

Încarcă CV (optional) (maxim 3 MB):