payroll

PAYROLL

SPECIALIST SALARIZARE

Noțiunea de “payroll” înseamnă “rulaj de plăți” si în mare se referă doar la salarizare.

RESPONSABILITĂȚI
REVISAL

 • Introducere și operare date în aplicația de salarizare: salarii, tichete de masă, conturi IBAN, date înscrise în certificatele de concediu medical, contravaloare avansuri din salarii, sume ce reprezintă rețineri din salariu și popriri…
    CONSILIERE SALARIAȚI
 • Răspunde de evidența cererilor de concedii, pentru evenimente deosebite și răspunde de arhivarea acestora…
 • Recepționează și gestionează referatele cu privire la ore suplimentare, bonusuri, prime, ore de inventar…
 • Răspunde de distribuirea tichetelor de masă pentru salariații companiei…
CALCUL SALARIAL
 • Răspunde de întocmirea corectă a calculului salarial, precum și a întregii documentați ulterioare calculului salarial (note contabile, Declaratia 112 etc.);
 • Răspunde de transmiterea documentației finale (state plată, centralizatoare salarii, note contabile, Declarația 112 etc.) atât către departamentele cu care colaborează cât și către autoritățile de stat;
 • Distribuie statele de plată și fluturașii de salarii pentru magazine/depozit/sediul central (electronic și/sau personal fiecărui salariat)…
    RAPOARTE
 • Efectuează rapoarte lunare în funcție de solicitări (noi angajați, număr lichidări, statistică, numărul de cazuri de concediu medical, numărul și valoarea orelor suplimentare etc.)…
 • Acordă suport permanent și colaborează cu Departamentul Financiar în vederea soluționării oricăror neclarități semnalate în procesul de calcul salarial…
 • Răspunde de întocmirea diverselor tipuri de adeverințe la solicitarea salariaților…

     MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE

Managementul resurselor umane reprezintă managementul strategic și operațional al activităților care se concentrează asupra asigurării și menținerii personalului organizației în concordanță cu nevoile organizației și conditțile mediului economic și social în care ea acționează.

Managementul resurselor umane este o activitate vitală pentru toate unitățile economice indiferent de tipul, profilul și mărimea acestora.

 • Activitățile operaționale sunt tactice, și administrative, referindu-se la aspecte variate specifice. Printre acestea se pot menționa activități privind: testarea /examinarea candidaților la angajare…
 • Activitățile strategice sunt cele privitoare la planificarea resurselor umane, pe termen lung sau mediu, în scopul îndeplinirii obiectivelor organizației…
 • Funcția de personal din cadrul unităților economice reprezintă ansamblul de activități strategice și operaționale care contribuie la îndeplinirea obiectivelor organizației, prin asigurarea, menținerea și folosirea rațională și eficientă a resurselor umane de care dispune…

SOLUȚII

Optând pentru soluții SMART job HR, adaptate nevoilor dumneavoastră, veți deveni mai eficienți din punctul de vedere al cheltuielilor, veți avea un control mai mare asupra resursei umane și asupra banilor. Și, nu în ultimul rând, veți avea mai mult timp pentru a vă bucura de toate obiectivele îndeplinite cu succes.

Contactați-ne pentru o ofertă personalizată!