SMART Job HUMAN RESOURCES - Consultanta companii

CONSULTANȚĂ COMPANII 

Outsourcing și alte servicii personalizate adaptate la cele mai specifice cerințe ale companiilor beneficiare privind Resursa Umană și certificări ISO.

FORMARE ȘI DEZVOLATRE PROFESIONALĂ

 • Training-uri susținute de cei mai renumiți traineri,
 • Coacing-uri pentru managerii participanți la training,
 • follow-up pentru a facilita implementarea.

AVANTAJE

Avantajele pe care le oferim sunt:

 • flexibilitate:
 • integritate morală și confidențialitate;
 • profesionalism;
 • eficacitate;
 • comunicare eficientă cu fiecare client;
 • prețuri avantajoase.

SOLUȚII

Vorbim în rezultate, de aceea soluțiile de training SMART job HR sunt adaptate la cele mai specifice cerințe ale companiilor beneficiare. Fiecare training începe prin preevaluare, al carei scop este de a adapta tematica, aplicațiile, exercițiile, studiile, discursul la nivelul participanților la training.

Susținerea cursului asigură prin metodele de lucru folosite, acceptarea și aplicarea conceptelor prezentate la curs, astfel ca la revenirea cursantului la activitățile curente, efortul de aplicare al noțiunilor deprinse să fie minim.

Feedback-ul

Feedback-ul oferit de trainer este valoros prin prisma deprinderii corecte a tehnicilor prezentate.

ETAPE

Pentru ca training-ul să aibă eficiența maximă, mai sunt necesari doi pași:

 • coaching pentru managerii participanților la training, pentru a asigura implementarea corectă și completă și
 • follow-up, pentru a facilita implementarea.

Rezultatele postevaluării demonstrează eficiența trainingului. Măsurăm rezultatele la nivel de acceptare și înțelegere precum și la nivel de învățare.

TRAINING & COACHING 

 • Relații excelente cu clienții,
 • Creșterea vânzărilor,
 • Comunicare,
 • Negociere,
 • Leadership,
 • Managementul timpului,
 • Managementul proiectelor,
 • Managementul resursei umane,
 • Managementul performanțelor,
 • Dezvoltarea echipei / Teambuilding.

 CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ/PERFECȚIONARE

 • Inspector Resurse Umane (Aplicații teoretice, practice, REVISAL),
 • Manager Resurse Umane,
 • Inspector SSM (Legea 319/2006, aplicații practice),
 • Coordonator SSM,
 • Specialiști deșeuri (Legea 211/2011),
 • Contabilitate (aplicații practice program SAGA),
 • Manager proiect,
 • Expert achiziții publice,

CURSURI CALIFICARI TEHNICE ȘI MESERII

 • Operator Mașini cu Comandă Numerică (CNC),
 • Tehnician electronist,
 • Tâmplar,
 • Lucrător în comerț.
 • Montator subansamble,
 • Tinichigiu auto,
 • Operator mase plastice,
 • Barman / Ospătar,
 • Croitor,
 • Mecanic auto.

Toate cursurile oferite sunt acreditate de ANC, recunoscute în țară și în străinătate.

Aceste tipuri de proiecte sunt implementate în cadrul organizațiilor de specialiștii, pe baza unei analize complete și foarte complexe împreună cu dumneavoastră, a situației companiei și a planurilor viitoare de dezvoltare și creștere economică.

SOLUȚII FLEXIBILE  – RESURSE UMANE

 • Obțineți rezultatele așteptate de la angajații voștri?
 • Aveți nevoie de o regândire a practicilor de resurse umane?

Angajaţii sunt o resursă din ce în ce mai valoroasă şi constituie un avantaj competitiv de lungă durată pentru organizațiile care operează într-o economie globală caracterizată prin schimbare. Lipsa cronică de personal calificat (specialiști / profesioniști) sau după caz necalificată, combinată cu neconcordanţa între cererea și oferta de pe piaţa forţei de muncă demonstrează că atragerea și retenţia angajaţilor potriviți în locurile potrivite, la momentul potrivit nu a fost niciodată mai dificilă.

În acest context, directorii executivi identifică lipsa de competențe-cheie ca fiind una dintre cele mai mari îngrijorări de pe agenda lor. Liderii de resurse umane au astfel provocarea de a mobiliza capitalul uman pentru a contribui la dezvoltarea afacerii.

Dacă organizațiile nu se adaptează pentru a se asigura că pot atrage, inspira, motiva, gestiona, dezvolta şi recompensa angajaţii în mod corespunzător, pot pierde cele mai valoroase “active”.

 BUSINESS TO BUSINESS

Proiectul “Business to Business” este un instrument creat pentru a ajuta profesioniștii în resurse umane şi decidenţii din companii să dezvolte politici de resurse umane competitive care atrag, motivează și rețin talentele, sprijinind astfel strategia de afaceri.

Proiectul “Business to Business” conține informații specifice care acoperă următoarele domenii:

 • Politica de avansare în carieră,
 • Niveluri salariale pe posturi,
 • Politici de compensare și motivare,
 • Tipuri de beneficii oferite (financiare / nonfinanciare).

 ÎNREBĂRI

Aţi avut vreodată următoarele întrebări?

 • Compania dispune de angajaţii potriviţi pentru a executa rapid și cu succes strategia de afaceri?
 • Angajaţii sunt înzestraţi cu aptitudinile, cunoștințele și experiențele potrivite? Sunt ei alocaţi pe posturile potrivite? Acum și pentru următorii 3 – 5 ani?
 • Ce posturi aduc cea mai mare valoare afacerii, cum alocă organizaţia aceste posturi şi care este costul fluctuaţiei de personal la nivelul acestora?
 • Cum motivează şi recompensează organizaţia angajaţii din posturile cheie? Recompensează excesiv “non-talentele”?
 • Cât de eficientă este activitatea de Resurse Umane în a acoperi nevoile companiei?
 • Cum arată indicatorii de eficienţă a capitalului uman specifici companiei în comparaţie cu cei ai competitorilor? Rentabilitatea capitalului uman este adecvată?
 • Fiecare dimensiune a strategiei de resurse umane a companiei influențează în mod direct la dezvoltarea afacerii şi generează valoare adăugată.

 RĂSPUNSURI

Ca răspuns la întrebări, vă putem ajuta prin următoarele soluţii:

Atragerea celor mai valoroase resurse umane

 • Brand de angajator;
 • Suport în recrutare;
 • Planificarea forței de muncă.

Implementare și integrare

 • Structura organizațională;
 • Planificarea succesului;
 • Eficiența capitalului uman.

Recompensare și motivare, Payroll

 • Evaluarea posturilor conform grilei de salarizare;
 • Recompensarea performanțelor;
 • Grila de bonusări;
 • Angajamentul forței de muncă.

Outsourcing, dezvoltare și alte servicii personalizate

 • Managementul performanței;
 • Evaluarea competențelor;
 • Dezvoltare și învățare.

DE CE  SMART job HR ?

Avem experienţă în a lucra cu diferite segmente de clienți  din sectorul privat și de stat.

 • Abordările noastre se bazează pe pregătirea noastră în domenii precum compensaţii, beneficii și analize privind eficienţa capitalului uman, pe care ne bazăm în ofertele propuse clienţilor noştri. Vă susţinem în adresarea provocărilor legate de capitalul uman, prin analiza tendințelor de remunerare și analiza eficienţei forţei de muncă.
 • Sprijinirea clienților noştri, pentru a-şi dezvolta strategii legate de managementul angajaţilor. Avem cunoştințe care acoperă arii de resurse umane, de la recompensare, la managementul talentelor.
 • Avem o abordare interdisciplinară, ce combină specialişti cu competenţe în resurse umane, fiscalitate şi legislaţia muncii.
 • Clienții noştri consideră că avem o perspectivă inedită asupra pieţei și că suntem inovativi în crearea de SOLUȚII SMART, personalizate, care se potrivesc nevoilor lor specifice.

 AVANTAJE PENTRU UTILIZATOR

 • Costurile muncii devin o cheltuială variabilă și care nu apasă ca un cost fix în bilanțurile companiilor;
 • Apelarea la agenția noastră reprezintă o reală economie de timp, astfel vă puteți dedica mai mult derulării proiectelor dumneavoastră;
 • Realizarea în deplină legalitate a tuturor formalitătilor și documentelor necesare încadrării în muncă și a desfășurării activității pe perioada contractuală. Astfel, echipa noastră se ocupă în acest sens de relațiile cu I.T.M., medicina muncii, agenția județeană de șomaj și cu alte autorități competente;
 • Clientul câstigă timp prin externalizarea managementului de resurse umane, prin tot ceea ce înseamnă probleme juridice (contracte individuale de muncă, fise de post, fise de evaluare profesionala, diverse documente tipizate etc) sau administrative (pontaje, salarizare, concedii medicale și de odihnă);
 • Diminuarea procedurilor și a costurilor implicate de recrutarea și angajarea directă de personal, sunt semnificative pentru client;
 • Posibilitatea de a putea conta pe serviciile unui personal de calitate, chiar și pentru lucrări care necesită perioade scurte de timp;
 • Rapiditate în cautare de candidați și eliminarea procedurilor și costurilor legate de căutare, identificare și selecție;
 • Mobilitate profesională a salariaților.

CERTIFICĂRI ISO

Oferim suportul pentru a obține certificări și de a beneficia de servicii complete pentru următoarele sisteme:

 • Sisteme de management al calitatii – ISO 9001: 2008
 • Sisteme de management de mediu – ISO 14001: 2005
 • Sisteme de management al securitatii ocupaționale – OHSAS 18001: 2008
 • Responsabilitate socială – SA 8000 / ISO 26000
 • Sisteme de management al securitatii informației – ISO 27001 / ISO 27002
 • Sisteme de management pentru siguranța alimentului – HACCP 22000

Ce este certificarea?

Certificarea este un proces prin care o organizatie este evaluata, conform cerintelor unui anumit standard (standard de referinta ) si care are ca rezultat final (pozitiv) obtinerea unui certificat de conformitate cu cerintele standardului (referentialului) fata de care organizatia doreste sa se certifice. Certificarea cuprinde urmatoarele faze (pentru detalii consultati regulamentul de certificare):

 1. Evaluarea documentatiei clientului (Este conforma cu standardul? Este finalizata?)
 2. Auditul de evaluare la sediul organizatiei (Sunt procedurile implementate corect? Se respecta cerintele standardului ?). Rezultatele auditului se includ intr-un Raport de Audit.
 3. Evaluarea dosarului clientului de catre Comitetul Operativ de Certificare al organismului, in vederea luarii deciziei cu privire la acordarea certificarii.
 4. Acordarea certificarii

Ce este un sistem de management?

Este un ansamblu de elemente corelate sau in interactiune, prin care se stabilesc politica si obiectivele propuse de organizatie. Pot fi diverse sisteme de management: al calitatii, de mediu, al sigurantei alimentului (HACCP), al securitatii informatiei, al sanatatii si securitatii ocupationale, etc. , precum si combinatii ale acestor sisteme (sistemele integrate). Ce este un organism de certificare (OC)? Un organism de certificare este o entitate juridica (societate), de preferinta cu capital privat (pentru a asigura independenta deciziilor de certificare fata de client ), si care este capabila sa evalueze daca o organizatie indeplineste cerintele unui anumit standard (referential), in baza caruia organizatia doreste sa obtina certificarea.

Organismul de certificare trebuie sa dispuna de personal specializat si instruit pentru a putea evalua conformitatea cu referentialul ales. Organismul de certificare trebuie sa fie atestat.

Cine atesteaza organismele de certificare?

Orice organism de certificare trebuie sa fie atestat de catre o asociatie/organizatie de atestare. Aceasta este singura autoritate in masura sa evalueze competenta unui organism de certificare de a face evaluari (certificari) ale sistemelor de management ale organizatiilor din diferite domenii de activitate.

Ce valabilitate are un certificat?

Certificatul are o valabilitate de 3 ani. La cererea organizatiei certificate, o data cu cel de al treilea audit de supraveghere se poate realiza si recertificarea. Astfel organizatia isi poate extinde perioada de valabilitate a certificatului cu inca 3 ani, fara a exista intreruperi de valabilitate. In decursul celor 3 ani de valabilitate a certificatului, organizatia poate solicita extinderea sau restrangerea domeniului de certificare.

Ce importanta au auditurile de supraveghere?

Anual, organismul de certificare efectueaza un audit de supraveghere. Auditurile de supraveghere au scopul de a verifica in ce masura organizatia isi mentine conformitatea sistemului de management certificat cu referentialul, pe perioada de valabilitate a certificatului.

Poate fi retras un certificat?

Da. In cazul in care in timpul auditului se gasesc neconformitati, auditorul va cere organizatiei certificate sa isi ia actiuni corective intr-un anumit interval de timp.

Auditorul va verifica daca neconformitatile identificate au fost eliminate iar daca nu au fost, certificatul se poate suspenda pe o perioada limitata ( ex. 3 luni ) si apoi se poate retrage.

SOLUȚII

Optând pentru soluții SMART job HR, adaptate nevoilor dumneavoastră, veți deveni mai eficienți din punctul de vedere al cheltuielilor, veți avea un control mai mare asupra resursei umane și asupra banilor. Și, nu în ultimul rând, veți avea mai mult timp pentru a vă bucura  de toate obiectivele îndeplinite cu succes.

Contactați-ne pentru o ofertă personalizată!