SERVICIILE NOASTRE

Administrare personal

Externalizarea serviciilor de resurse umane este cea mai eficientă metodă de a avea un departament de resurse umane la dispoziția ta, fară a fi nevoit să angajezi un inspector resurse umane. Este soluția ideală pentru companiile mici și medii care doresc să aibă acces la servicii specializate de resurse umane, cu costuri reduse la minimum.

Serviciile de administrare personal presupun:

 • Administrarea dosarelor de personal ale angajaților;
 • Redactarea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea actelor adiționale de modificare a contractelor individuale de muncă (schimbare de funcție, norma de muncă, salariu etc.);
 • Întocmirea deciziilor de încetare a contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea deciziilor de suspendare, de reluare a activității;
 • Administrarea bazei de date cu angajați;
 • Consultanță în legislația muncii ;
 • Menținerea relațiilor cu ITM;
 • Generarea și transmiterea de diverse rapoarte solicitate de beneficiar;

REVISAL

SERVICIILE NOASTRE

 • ReviSal – Înființarea, completarea, transmiterea Registrului de Evidență al Salariaților către Inspecția Muncii;
 • REGES – Transmiteri în Registrul General Unic de Evidență a Salariaților a registrului în format electronic conform legii (înregistrări contracte noi, modificări ale contractelor, încetări, suspendări, detașări etc.);
 • Eliberarea de rapoarte și extrase de registru către angajator și angajat;
 • Administrare dosare personal:

Preluare Bază de Date – verificarea dosarelor de personal pentru angajații activi, verificarea registrului salariaților din ReviSal cu datele din dosarul personal al angajaților,  corectarea in ReviSal a erorilor survenite din contractele individuale de muncă etc.

Modificare date – date de identificare angajator/salariat, corecție erori survenite etc.

Încetare CIM – extras ReviSal, Nota de lichidare, Adeverința de vechime în muncă etc.

 • GDPR – Protecția  datelor cu caracter personal – pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Serviciile de calcul salarial oferite presupun:

 • Întreținerea bazei de date a salariaților prin operarea la zi a modificărilor intervenite (introducerea noilor angajați, procesarea plecărilor, modificări de salarii, funcții, departamente, centre de cost);
 • Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
 • Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii ajutoare etc.);
 • Calculul concediilor medicale și de odihnă;
 • Întocmirea dosarelor de recuperare de la FNAUSS;
 • Calculul reținerilor și opririlor salariale;
 • Efectuarea calculului de lichidare și a taxelor către bugetul de stat;
 • Întocmirea ștatelor de plată și editarea rapoartelor aferente;
 • Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masă;
 • Generarea notelor contabile;
 • Generarea fișierelor în formatul cerut de bancă pentru plata salariilor pe card;
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru plata taxelor salariale;
 • Întocmirea declarației unice 112 și transmiterea acesteia;
 • Întocmirea de diverse rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
 • Suport legislativ în orice problemă de calcul salarial.

Evaluarea performanțelor

Serviciile de consultanță privind evaluarea performanțelor angajaților  presupun:

 • Stabilirea criteriilor de evaluare;
 • Stabilirea standardelor de performanță;
 • Identificarea indicatorilor de performanță.

Consultanță în legislația muncii

Serviciile de consultanță în legislația muncii presupun:

 • Asistența în cazul controalelor de specialitate (Inspecția Muncii);
 • Elaborarea Fișelor de post, informări preliminare angajării, documentația specifică angajării sau desfacerii contractului individual de muncă;
 • Elaborarea contractelor individuale de muncă, contractelor colective de muncă conform prevederilor legale;
 • Întocmirea și actualizarea Regulamentului intern conform prevederilor legale;
 • Consultanța pentru constituirea comisiilor disciplinare și efectuarea cercetărilor disciplinare;
 • Consultanța în elaborarea unor politici și proceduri interne în cadrul firmei.

BENEFICII

Reușita unei afaceri e un efort de echipă. Cu SMART job HR, ai acces la o resursă inepuizabilă de specialiști în Resurse Umane!

Permanent, noi ne vom ocupa de nevoile tale de salarizare, administrare personal și îți vom oferi consultanță legislativă.

Angajezi oamenii potriviți și ai o corectă înțelegere a limbajului și a regulilor prin care păstrezi în ordine obligațiile față de angajați. Având în echipa ta specialiști în resurse umane vei obține un plus valoare care se concretiza rapid în beneficiul afacerii tale.

EXTERNALIZAREA SERVICIILOR

VALORI

Clienţii noştri sunt importanți pentru noi!

Dorim să vă dezvoltaţi, să lucraţi mai bine şi să creşteţi performanţa companiei dumneavoastră. Avem instrumentele necesare pentru a vă ajuta în acest sens. Vă putem sprijini să reduceţi costurile, să gestionaţi riscurile, să atrageţi resurse umane calificate sau să îi perfecționați pe cei existenți. Vă susținem să aduceţi o perspectivă nouă asupra modului în care faceţi afaceri, adaptându-vă, în acelaşi timp, tendinţelor economice.

Ne bucurăm foarte mult când ne ajutăm clienţii să aducă schimbări de durată în cadrul organizaţiei, în domeniul planificării, prin formare profesională și calificări. Resursa umană este “activul” cel mai important, demn de luat în seamă în cadrul oricărei companii și indispensabil în atingerea obiectivelor. O companie care acordă atenție resurselor umane are toate șansele să-și atingă obiectivele de business.

STRATEGII

 • Metodele, prin care vor fi atinse obiectivele, vizează creșterea economică și poziția pe piață a clienților noștri,
 • Implementarea de noi tehnologii integrate în resurse umane,
 • Ierarhizarea acțiunilor în funcție de momentul desfășurării și de resursele umane disponibile,
 • Dezvoltăm produse și servicii în proiectul “Consultanța în domeniul Managementului Resurselor Umane”
 • Proiecte de dezvoltare multilaterală “Business to Business”.

REZULTATE

Toate aceste beneficii ale externalizarii serviciilor de management resurse umane, se văd în câștigarea de timp și economisirea de bani pe termen lung. Rezultatele se pot vedea în angajații care rămân în compania ta și au o colaborare de lungă durată.

SOLUȚII SMART

Optând pentru soluții  SMART job HR adaptate nevoilor dumneavoastră, veți deveni mai eficient din punctul de vedere al cheltuielilor, veți avea un control mai mare asupra resursei umane și asupra banilor.

Și, nu în ultimul rând, veți avea mai mult timp pentru a vă bucura de toate obiectivele îndeplinite cu succes.

Prin urmare, consultanța oferită este importantă, pentru identificarea nevoilor reale ale companiei și cerințele necesare misiunii dumneavoastră.

Contactați-ne pentru o ofertă personalizată!