Regulament Intern

Regulamentul intern - este documentul intern al unei organizații care se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz, și care cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:....

Regulament de Organizare si Functionare

 

Regulament de Organizare si Functionare este un instrument de organizare folosit pentru descrierea detaliata a structurii organizatorice a unui sistem economico-social, in vederea cunoasterii si analizei sale aprofundate....

Contract Individual de Munca

Contractul Individual de Munca are ca obiect prestarea muncii de catre salariat, pentru si sub patronatul angajatorului, in schimbul remuneratiei datorate salariatului de catre angajator, in conditiile convenite intre parti......

Contract Colectiv de Munca

Contractul Colectiv de Muncă - Potrivit prevederilor art. 1 lit. i din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, republicată, contractul colectiv de muncă reprezintă convenţia încheiată în formă scrisă între angajator şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă.....

Fisa de Post

 

Fișa postului - este documentul de management al resurselor umane care sintetizează elementele caracteristice ale unui post, pentru a putea fi înțelese și însușite de către ocupantul postului. Fișele de post nu sunt doar utile, sunt și obligatorii prin lege.....

Fisa de Evaluare

 

Evaluarea performantelor salariatilor reprezinta procesul prin care se urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor si sarcinilor. Performanta este nivelul optim de indeplinire a sarcinilor si obiectivelor......

Pachet - Cercetare Disciplinara

payroll

Cursul Inspector Salarii isi propune sa asigure participantilor cunoasterea corecta a metodelor de calcul a salariilor tinand cont de doua axiome importante, legislatia nationala in vigoare si structura si necesitatile diferitelor organizatii si institutii.

Fisa de Post

Cursul de Expert Achizitii Publice se adreseaza in egala masura ofertantilor cat si autoritatilor contractante, care prin personalul specializat trebuie sa aprofundeze notunile necesare in vederea respectarii legislatiei.